Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020460432

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2019 poz. 1094)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001094

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 7

Dotyczy: organizacja roku szkolnego, wypoczynek

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001603

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2019 poz. 1093)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001093

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 6

Dotyczy: organizacja roku szkolnego, wypoczynek

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030060069

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 2140)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002140

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 95a

Dotyczy: bezpieczeństwo, kształcenie zawodowe, organizacja roku szkolnego, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002199

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6

Dotyczy: organizacja roku szkolnego, szkoły artystyczne

Zmieniono 8 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U z 2009 r. nr 139, poz. 1131, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091391131

Wydano na podstawie: art. 166 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Dotyczy: bezpieczeństwo, organizacja roku szkolnego, ramowe plany nauczania

Opublikowano 17 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 2004 r., nr 188, poz. 1947)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041881947

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 3

Dotyczy: organizacja roku szkolnego, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 8 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna