Wspomaganie - rozpoczęcie
Oferta dla placówek, które chcą przystąpić do kompleksowego wspomagania szkół/placówek w rozwoju.
Wspomaganie - kontynuacja
Oferta dla placówek, które mają zawartą umowę z ROM-E „Metis” w Katowicach na kompleksowe wspomaganie.
Szkolenia poza wspomaganiem
Oferta na warsztatów dla grup (kod WR) / Rad Pedagogicznych (kod R) poza kompleksowym wspomaganiem.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.