Wspomaganie - rozpoczęcie
Oferta dla placówek, które chcą przystąpić do kompleksowego wspomagania szkół/placówek w rozwoju.
Wspomaganie - kontynuacja
Oferta dla placówek, które mają zawartą umowę z ROM-E Metis w Katowicach na kompleksowe wspomaganie.
Szkolenia poza wspomaganiem
Oferta na warsztatów dla grup (kod WR) / Rad Pedagogicznych (kod R) poza kompleksowym wspomaganiem.

Uwaga! Informujemy, iż z dniem 30 listopada 2019 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia, które nie będą zrealizowane do końca roku 2019.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.