Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
29 kwietnia 2021 r. w godz. 12:00 – 14:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
8

Termin:
22 kwietnia 2021 r. w godz. 12:00 – 14:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
2

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

Termin:
17 i 18 maja 2021 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
13

Termin:
21 kwietnia 2021 r. w godz. 18:00 – 19:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting

Rekrutacja zakończona.


Termin:
16 czerwca 2021 r. w godz. 18:00 – 19:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
15

Termin:
22 kwietnia 2021 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
5

Termin:
19 maja 2021 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
7