Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
3, 17 listopada, 15 grudnia 2020 r. i 12 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting

Rekrutacja zakończona.


Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

Termin:
16 i 17 grudnia 2020 r. w godz. 14:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
14