Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

Termin:
7 lipca 2021 r. w godz. 9:00 – 10:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Wolnych miejsc:
13