Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczebność grupy:
według liczebności grona pedagogicznego

Termin:
28 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
9