Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczebność grupy:
do 30 osób.

Termin:
9, 23 września, 21 października, 18 listopada 2022 r., 17 lutego, 10 marca i 14 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach

Rekrutacja zakończona.