Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

Termin:
wrzesień 2021 r.
Miejsce:
stacjonarnie w ROM-E Metis i online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
11