Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
17 marca 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Wolnych miejsc:
14

Termin:
14 kwietnia 2021 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
11

Termin:
12 marca 2021 r. w godz. 14:30 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Wolnych miejsc:
17

Termin:
21 kwietnia 2021 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
8

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.