Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
25 maja 2022 r. w godz. 15:00 – 16:30
Szkolenie zostało odwołane.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
20

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.