Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczebność grupy:
20

Termin:
5 grudnia 2022 r. w godz. 14:30 – 16:00
Szkolenie zostało odwołane.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.