Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
5 lipca 2021 r. w godz. 9:00 – 11:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Wolnych miejsc:
19

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.