Szkolenia poza wspomaganiem
Oferta na warsztatów dla grup (kod WR) / Rad Pedagogicznych (kod R) poza kompleksowym wspomaganiem.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.