Wspomaganie - kontynuacja
Oferta dla placówek, które mają zawartą umowę z ROM-E Metis w Katowicach na kompleksowe wspomaganie.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.