Wspomaganie - rozpoczęcie
Oferta dla placówek, które chcą przystąpić do kompleksowego wspomagania szkół/placówek w rozwoju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.