Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001659

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1670)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001670

Wydano na podstawie: art. 38y ust. 2 ustawy o rynkach rolnych

Dotyczy: program rządowy, zdrowie, żywienie

Zmieniono 3 września 2018

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001994

Dotyczy: kwalifikacje, sport, zdrowie

Zmieniono 19 lipca 2017

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001184

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001144

Dotyczy: badania lekarskie, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, zdrowie

Zmieniono 19 lipca 2017

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz.1868, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz. 1132)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091391132

Dotyczy: bezpieczeństwo, doskonalenie nauczycieli, ratownictwo, wypoczynek, zdrowie

Zmieniono 14 czerwca 2017

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960100055

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000957

Dotyczy: profilaktyka, wychowanie, zdrowie

Zmieniono 24 maja 2017

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000882

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000529

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Dotyczy: indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, niepełnosprawność, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zdrowie, zdrowie psychiczne

Zmieniono 7 maja 2017

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001492

Wydano na podstawie: art. 9 ust. 2

Dotyczy: profilaktyka, program rządowy, zdrowie

Zmieniono 20 lutego 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna