Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157, z późn. zm.) od 1.09.2017 r. tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:"w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży"

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001157

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2020 poz. 1538) – data wejścia w życie: 08.09.2020 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001538

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71b ust. 8

Dotyczy: indywidualne nauczanie, indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Zmieniono 15 września 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001616

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2020 poz. 1537) – data wejścia w życie 8.09.2020 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001537

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 127 ust. 20

Dotyczy: indywidualne nauczanie, indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Zmieniono 15 września 2020

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000882

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000529

Wydano na podstawie: art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Dotyczy: indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, niepełnosprawność, obowiązek nauki, obowiązek szkolny, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zdrowie, zdrowie psychiczne

Zmieniono 7 maja 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna