Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz.1868, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz. 1132)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091391132

Dotyczy: bezpieczeństwo, doskonalenie nauczycieli, ratownictwo, wypoczynek, zdrowie

Zmieniono 14 czerwca 2017

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1241 z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241

Dotyczy: bezpieczeństwo, ratownictwo, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna