Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz.U.2020 poz. 35)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000035

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1476)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001476

Wydano na podstawie: art. 287 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach

Dotyczy: cudzoziemcy, turystyka, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 22 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020460432

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2019 poz. 1094)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001094

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 7

Dotyczy: organizacja roku szkolnego, wypoczynek

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001603

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2019 poz. 1093)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001093

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 6

Dotyczy: organizacja roku szkolnego, wypoczynek

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081240

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001482

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002016

Wydano na podstawie: art. 11

Dotyczy: bezpieczeństwo, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2361)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361

Dotyczy: sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Opublikowano 23 grudnia 2017

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1553)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330884

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001553

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1861)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001861

Dotyczy: sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 21 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001260

Dotyczy: bezpieczeństwo, turystyka, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 17 lipca 2017

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r., poz.1868, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001868

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz. 1132)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091391132

Dotyczy: bezpieczeństwo, doskonalenie nauczycieli, ratownictwo, wypoczynek, zdrowie

Zmieniono 14 czerwca 2017

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1241 z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241

Dotyczy: bezpieczeństwo, ratownictwo, sport, turystyka, wychowanie fizyczne, wycieczki, wypoczynek

Zmieniono 22 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000452

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 92t

Dotyczy: wypoczynek

Zmieniono 8 kwietnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna