Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001796

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90u ust. 4 pkt 1

Dotyczy: budżet, materiały edukacyjne, podręczniki, pomoc materialna, program rządowy

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001659

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1670)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001670

Wydano na podstawie: art. 38y ust. 2 ustawy o rynkach rolnych

Dotyczy: program rządowy, zdrowie, żywienie

Zmieniono 3 września 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – "Bezpieczna+" (Dz. U. z 2015 r. poz. 972, z późn.zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000972

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90u ust. 4 pkt. 5

Dotyczy: bezpieczeństwo, program rządowy

Zmieniono 6 września 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna tablica" (Dz. U z 2017 r. poz. 1401)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001401

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90u ust. 4 pkt 6

Dotyczy: program rządowy, technologia informacyjno-komunikacyjna

Zmieniono 4 września 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 (Dz. U z 2017 r. poz. 1598)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001598

Wydano na podstawie: art. 38z ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Dotyczy: program rządowy, żywienie

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa w szkole" (Dz. U. z 2016 r. poz.1457)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001457

Wydano na podstawie: art.19b ust.1

Dotyczy: program rządowy, żywienie

Zmieniono 29 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001457

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90u ust. 4 pkt 1

Dotyczy: budżet, materiały edukacyjne, podręczniki, pomoc materialna, program rządowy

Zmieniono 31 lipca 2017

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001492

Wydano na podstawie: art. 9 ust. 2

Dotyczy: profilaktyka, program rządowy, zdrowie

Zmieniono 20 lutego 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002234

Wydano na podstawie: art. 10 ust. 14 ustawy "Za życiem"

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, pomoc prawna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001860

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, pomoc prawna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opublikowano 10 stycznia 2017

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"(MP z 2016 r. poz. 1250)

monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1250/1

Wydano na podstawie: art. 12 ust. 1 ustawy "Za życiem"

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 3 stycznia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001667

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90u ust. 4 pkt 6

Dotyczy: biblioteki, budżet, program rządowy

Zmieniono 20 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna