Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.880, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000880

Dotyczy: biblioteki, prawo autorskie

Zmieniono 13 września 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2015 poz. 1644, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001120

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001644

Wydano na podstawie: art. 26 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe

Dotyczy: biblioteki, niepełnosprawność

Zmieniono 12 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2016 r. poz. 137, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000390

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000137

Wydano na podstawie: art. 21 ust. 4 ustawy o bibliotekach

Dotyczy: biblioteki

Zmieniono 12 stycznia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1667)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001667

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 90u ust. 4 pkt 6

Dotyczy: biblioteki, budżet, program rządowy

Zmieniono 20 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 825)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030890825

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 60 ust. 2

Dotyczy: biblioteki, doskonalenie nauczycieli, statuty

Zmieniono 6 lipca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 369)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000369

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71 ust. 1 pkt. 3

Dotyczy: biblioteki, doskonalenie nauczycieli

Zmieniono 6 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna