Szkoły i placówki z Certyfikatem Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkola 91 Szkoły Podstawowe 125 Gimnazja 38 Szkoły Ponadgimnazjalne 9 Zespoły Szkół 44 Inne 5


Szkoły i placówki z Certyfikatem 2. stopnia Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkola 16 Szkoły Podstawowe 16 Gimnazja 3 Szkoły Ponadgimnazjalne 2 Zespoły Szkół 4 Inne 1


Szkoły i placówki przyjęte do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Zespoły Szkół 1


Szkoły i placówki z Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie i przyjęte do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkola 16 Szkoły Podstawowe 48 Gimnazja 11 Szkoły Ponadgimnazjalne 3 Zespoły Szkół 20


Szukaj szkoły / placówki: