Szkoły i placówki z Certyfikatem Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkola 85 Szkoły Podstawowe 118 Gimnazja 39 Szkoły Ponadgimnazjalne 10 Zespoły Szkół 47 Inne 4


Szkoły i placówki z Certyfikatem 2. stopnia Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkola 24 Szkoły Podstawowe 15 Gimnazja 4 Szkoły Ponadgimnazjalne 2 Zespoły Szkół 5 Inne 1


Szkoły i placówki przyjęte do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Zespoły Szkół 1


Szkoły i placówki z Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie i przyjęte do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Szkoły Podstawowe 44 Gimnazja 10 Szkoły Ponadgimnazjalne 2 Zespoły Szkół 16


Szukaj szkoły / placówki: