Szkoły i placówki z Certyfikatem Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkola 94 Szkoły Podstawowe 123 Gimnazja 38 Szkoły Ponadgimnazjalne 10 Zespoły Szkół 47 Inne 4


Szkoły i placówki z Certyfikatem 2. stopnia Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Przedszkola 26 Szkoły Podstawowe 16 Gimnazja 3 Szkoły Ponadgimnazjalne 2 Zespoły Szkół 5 Inne 1


Szkoły i placówki przyjęte do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Zespoły Szkół 1


Szkoły i placówki z Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie i przyjęte do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Szkoły Podstawowe 47 Gimnazja 12 Szkoły Ponadgimnazjalne 2 Zespoły Szkół 16


Szukaj szkoły / placówki: