Projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  • Formularz zgłoszenia szkoły/placówki do udziału w projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – więcej...
  • Logo projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – więcej...

 

Ścieżka A1
Model Szkoły Promującej Zdrowie oraz standardy i narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie

W załączeniu:

Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia (5.77 MB)

Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie: kwestionariusze ankiet, arkusze zbiorcze, wzór raportu końcowego z autoewaluacji (89.24 KB)

Wniosek o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (82.5 KB)

Propozycja arkusza kalkulacyjnego przeliczającego wyniki ankiet na procenty (107.5 KB)
Uwaga maksymalna liczba ankiet, które można wpisać do arkusza wynosi dla każdej z grup badanych 100 (słownie: sto)

 

Ścieżka A2
Model Przedszkola Promującego Zdrowie oraz standardy i narzędzia do autoewaluacji w Przedszkolu Promującym Zdrowie

W załączeniu:

Publikacja: Przedszkole Promujące Zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia (6.61 MB)

Narzędzia do autoewaluacji w Przedszkolu Promującym Zdrowie: kwestionariusze ankiet, arkusze zbiorcze, wzór raportu końcowego z autoewaluacji (2.27 MB)

Wniosek o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie (87.5 KB)

Propozycja arkusza kalkulacyjnego przeliczającego wyniki ankiet na procenty (89 KB)
Uwaga maksymalna liczba ankiet, które można wpisać do arkusza wynosi dla każdej z grup badanych 100 (słownie: sto)

 

W dniu 23 listopada 2009 r. podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży. W treści Porozumienia zapisano m.in.:

  • zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, w tym programu Szkoły dla Zdrowia Europy,
  • upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym,
  • prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie,
  • umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej,
  • propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

W załączeniu:

Zmieniono 12 marca 2018
Wróć