Projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

 • Formularz zgłoszenia szkoły/placówki do udziału w projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – więcej...
 • Logo projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – więcej...

 

Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

 • Elektroniczna wersja Zeszytu Nr 11 periodyku: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkołach p.t. Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie. Publikacja ta zawiera pełny opis procedury autoewaluacji – pobierz...
 • Arkusze zbiorcze oraz raporty z autoewaluacji w zakresie wszystkich pięciu standardów – pobierz... Uwaga! W standardzie czwartym nie ma arkusza zbiorczego.
 • Wniosek szkoły o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie wraz z załącznikami (1a-e, 2ab, 3, 4) w formacie programu MS Word – do pobrania i wypełnienia pobierz...

 

Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Nowy model SzPZ oraz standardy i narzędzia do autoewaluacji obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

 • Publikacja Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie. Metody i narzędzia – pobierz...
 • Narzędzia do autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie: kwestionariusze ankiet, arkusze zbiorcze, wzór raportu końcowego z autoewaluacji – pobierz...
 • Matryca do kodowania wyników ankiet SzPZ – pobierz...
 • Wniosek o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie – pobierz...
 • Matryca do kodowania wyników – pobierz...
  Uwaga maksymalna liczba ankiet, które można wpisać do arkusza wynosi dla każdej z grup badanych 100 (słownie: sto)

 

Certyfikat 2. stopnia

 • Elektroniczna wersja Zeszytu Nr 11 periodyku: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkołach p.t. Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie. Publikacja ta zawiera pełny opis procedury autoewaluacji – pobierz...
 • Arkusze zbiorcze oraz raporty z autoewaluacji w zakresie wszystkich pięciu standardów – pobierz... Uwaga! W standardzie czwartym nie ma arkusza zbiorczego.
 • Wniosek o nadanie szkole/placówce Certyfikatu 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w formacie programu MS Word – do pobrania i wypełnienia pobierz...
 • Narzędzia do autoewaluacji w przedszkolu promującym zdrowie wypracowane z nauczycielami przedszkoli przez dr n. hum. Agnieszkę Leszcz-Krysiak. Do pobrania: wersja PDF lub wersja MS Word.

 

Podstawa prawna edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia

Podstawę prawną programów z zakresu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

W załączeniu:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pobierz...
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pobierz...
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych pobierz...
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych lub gimnazjach pobierz...
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego pobierz...
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych pobierz...
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół policealnych pobierz...
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi pobierz...

 

Podstawę prawną zatwierdzania programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730).

W załączeniu:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników pobierz...
 • Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły pobierz...

 

W dniu 23 listopada 2009 r. podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży. W treści Porozumienia zapisano m.in.:

 • zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, w tym programu Szkoły dla Zdrowia Europy,
 • upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym,
 • prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie,
 • umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej,
 • propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

W załączeniu:

Zmieniono 26 kwietnia 2016
Wróć

Wyszukiwarka

Polecamy

Uwaga wydarzenie!

Dobra szkoła

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Platforma edukacyjna

Zgłoszenia online

Subskrypcja

Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
Działanie:

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik wizyt

9 005 350
odwiedzających
od 1 lutego 2005,
3 555 wczoraj,
1 291 dzisiaj.

Online

Odwiedza nas 12 gości