Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rybniku

Nr certyfikatu:
2˚/86/2017
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 kwietnia 2017 r.
Miejscowość:
Rybnik

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie

Nr certyfikatu:
2°/58_prolongata/2016
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 lutego 2016 r.
Miejscowość:
Opatów

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

Nr certyfikatu:
2°/35_prolongata/2016
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2016 r.
Miejscowość:
Katowice

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej

Nr certyfikatu:
2°/38/2014
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2014 r.
Miejscowość:
Ruda Śląska

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu

Nr certyfikatu:
2°/75/2013
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2013 r.
Miejscowość:
Zabrze

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu

Nr certyfikatu:
2°/74/2013
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2013 r.
Miejscowość:
Sosnowiec

Szkoła Podstawowa nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej

Nr certyfikatu:
2°/66/2013
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2013 r.
Miejscowość:
Dąbrowa Górnicza

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu

Nr certyfikatu:
2°/62/2012
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2012 r.
Miejscowość:
Lubliniec

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

Nr certyfikatu:
2°/57/2012
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2012 r.
Miejscowość:
Sosnowiec

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach

Nr certyfikatu:
2°/51/2011
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2011 r.
Miejscowość:
Marklowice

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie

Nr certyfikatu:
2°/37/2010
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2010 r.
Miejscowość:
Knurów

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku

Nr certyfikatu:
2°/22/2009
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
25 maja 2009 r.
Miejscowość:
Rybnik

Szkoła Podstawowa nr 45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu

Nr certyfikatu:
2°/16/2009
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
25 maja 2009 r.
Miejscowość:
Sosnowiec

Szkoła Podstawowa nr 13 w Żorach

Nr certyfikatu:
2°/14/2009
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
25 maja 2009 r.
Miejscowość:
Żory

Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej

Nr certyfikatu:
2°/3/2009
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
25 maja 2009 r.
Miejscowość:
Dąbrowa Górnicza

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu

Nr certyfikatu:
2°/1/2009
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
25 maja 2009 r.
Miejscowość:
Racibórz