Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach

Nr certyfikatu:
2˚/87/2017
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2017 r.
Miejscowość:
Katowice

Przedszkole Miejskie nr 39 w Sosnowcu

Nr certyfikatu:
2˚/44_prolongata/2017
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 stycznia 2017 r.
Miejscowość:
Sosnowiec

Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne w Jaworznie

Nr certyfikatu:
2˚/33_prolongata/2017
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2017 r.
Miejscowość:
Jaworzno

Miejskie Przedszkole nr 51 w Katowicach

Nr certyfikatu:
2°/85/2017
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 stycznia 2017 r.
Miejscowość:
Katowice

Przedszkole Miejskie nr 28 w Sosnowcu

Nr certyfikatu:
2°/70_prolongata/2016
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2016 r.
Miejscowość:
Sosnowiec

Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II w Częstochowie

Nr certyfikatu:
2°/80/2015
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2015 r.
Miejscowość:
Częstochowa

Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu

Nr certyfikatu:
2°/42_prolongata/2015
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 października 2015 r.
Miejscowość:
Sosnowiec

Miejskie Przedszkole nr 36 w Częstochowie

Nr certyfikatu:
2°/26_prolongata/2014
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 stycznia 2014 r.
Miejscowość:
Częstochowa

Przedszkole Miejskie nr 45 w Sosnowcu

Nr certyfikatu:
2°/72/2013
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2013 r.
Miejscowość:
Sosnowiec

Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu

Nr certyfikatu:
2°/71/2013
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2013 r.
Miejscowość:
Sosnowiec

Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie

Nr certyfikatu:
2°/67/2013
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2013 r.
Miejscowość:
Jaworzno

Przedszkole nr 28 w Dąbrowie Górniczej

Nr certyfikatu:
2°/02_prolongata/2013
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2013 r.
Miejscowość:
Dąbrowa Górnicza

Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie

Nr certyfikatu:
2°/60/2012
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2012 r.
Miejscowość:
Częstochowa

Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaworznie

Nr certyfikatu:
2°/49/2011
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2011 r.
Miejscowość:
Jaworzno

Przedszkole Miejskie nr 14 w Jaworznie

Nr certyfikatu:
2°/34/2010
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2010 r.
Miejscowość:
Jaworzno

Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie

Nr certyfikatu:
2°/30/2010
Przyznano na lata:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 września 2010 r.
Miejscowość:
Częstochowa