Zespół Szkół Specjalnych nr 11 im. Marii Grzegorzewskiej w Katowicach

Przyjęta do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Miejscowość:
Katowice