Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Nr certyfikatu:
2°/15_prolongata/2017
Przyznano na okres:
(ważność certyfikatu wygasła)
Data nadania:
1 maja 2017 r.
Miejscowość:
Wodzisław Śląski