Drogie/Drodzy

6 marca 2002 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się I Śląska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Uważamy tę datę za początek realizacji projektu, który obecnie funkcjonuje jako Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Można więc uznać, że w marcu tego roku – symbolicznie – osiągnęliśmy pełnoletniość.

I może właśnie dlatego, po raz pierwszy w tym roku szkolnym ZAMIAST oferty szkoleń przygotowanej specjalnie dla (przed)szkolnych koordynatorów, mogą Państwo wybrać szkolenia wg własnych preferencji zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, priorytetami – ze wszystkich form opublikowanych na stronie www.metis.pl.

Przypominam, że udział w szkoleniach jest warunkiem ubiegania się o Certyfikat Śląskiej Sieci oraz podlega autoewaluacji w trakcie ubiegania się o Certyfikat Krajowy. Obecnie blisko pięćset przedszkoli i szkół współpracuje z nami w tym projekcie i szkolenia są jedną z form realizacji sieciowania i współpracy w ramach sieci.

Każda osoba będzie wybierać w danym roku szkolnym:

  • cykl złożony z co najmniej 3 spotkań,

lub

  • 4 pojedyncze formy – z wyłączeniem konferencji.

Dopuszczamy wszelkie tryby: stacjonarny, online i hybrydowy.

Dla ułatwienia, poniżej znajdą Państwo listę szkoleń rekomendowanych, przygotowaną przez koleżanki i kolegów z zespołu. Pełna informacja o szkoleniu otwiera się po kliknięciu na jego tytuł. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Ponadto w związku z sytuacją pandemii COVID-19 dopuszczamy również możliwość zamówienia w Ośrodku szkolenia rady pedagogicznej – zgodnego z Państwa potrzebami i planami rozwoju zawodowego. Pełna oferta szkoleń znajduje się na stronie internetowej Ośrodka (» Oferta » Warsztaty dla grup lub » Warsztaty dla rad pedagogicznych).

W związku z tą zmianą prosimy o wpisywanie tytułów odbytych szkoleń do przesyłanych do nas raportów z realizacji projektu.

Bez zmian pozostają:

Nowości są dwie:

  1. Uruchamiamy nareszcie (!!!) zajęcia przygotowujące szkoły specjalne do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie.
    Cykl jest adresowany do koordynatorów promocji zdrowia w szkołach specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
    W tym roku szkolnym zaplanowałem pilotażowo na razie tylko jedną grupę, która będzie składać pełną dokumentację do 30 czerwca 2021 roku. Szczegóły podaję w osobnym poście w sekcji Aktualności.
  2. W związku z tym, że w wielu szkołach i placówkach współpracujących z nami z różnych przyczyn zmienił się koordynator projektu – uruchamiamy specjalny cykl wprowadzający dla nowych koordynatorów powołanych w szkołach/placówkach ze stażem w projekcie. Informacja o terminach znajduje się w osobnym poście w sekcji Aktualności.

 

Lista rekomendowanych propozycji szkoleniowych

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – kurs dla realizatorów programu (22KD/2)

Zmiana jest możliwa – kurs podstawowy w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (24D/P)

Kształtowanie umiejętności i postaw... (68D/O)

Szkoła Porozumienia (10D)

Weekendowa Akademia Wychowawcy Klasy (28D/O/2)

Małe formy rzeźbiarskie z taśmy gipsowej (102W)

Plastyczne wyzwalacze kreatywności (110W)

Rysowanki, malowanki, ulepianki – czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce (111W)

Notowanie graficzne. Myślenie wizualne w edukacji (121W)

I am A Child of Books (77W/I)

Cykl spotkań dla nauczycieli przedszkola: Cyfrowy przedszkolak – wykorzystanie TIK w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych (65D)

Poznaj dziewczynę z autyzmem – rożne perspektywy. Zajęcia rozszerzone (21S/O)

Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera (7S/O)

Weekendowa Akademia Wychowawcy Klasy (28D/O/2)

akTYwni w szkole i w domu (36KD)
Cykl będzie powtarzany po zakończeniu ostatniego spotkania cyklu poprzedniego

 

Cykle tematyczne – złożone z odrębnych zajęć na które można się rejestrować oddzielnie:

Nietypowajki, czyli cykliczne jednorazówki (174W/I-IV)

Od punktu A do punktu D (46WD/I-III)
Ten cykl tematyczny również będzie powtarzany

Cykl: Umiem się uczyć (82W):

Opublikowano 1 października 2020
Zmieniono 13 października 2020
Wróć