Serdecznie zapraszamy na wspólną szkoleniową wędrówkę od punktu A do punktu D.

Na naszej mapie podróży punkt A oznacza Chcę się odnaleźć w nowej sytuacji. Nie wiem, co robić? Poszukuję rozwiązań.
W punkcie D zbliżysz się do stanu (a może go osiągniesz), kiedy już: Mam pomysł! Biorę się do roboty. Podejmę nowe wyzwanie!

Przejdziesz tę drogę osobiście, doświadczysz jej, żeby sprawnie poprowadzić nią swoich uczniów.

Nasza wędrówka podzielona jest na 3 etapy. Każdy z nich to oddzielny warsztat. Możesz przejść z nami cały szlak, od A do D. Możesz także towarzyszyć nam na wybranym przez siebie odcinku/odcinkach trasy. Zawsze będziesz mile widziana/y.

Zapraszamy!
Anna Łoza-Dzidowska i Grażyna Skirmuntt

 

Warsztat 1: 23 września 2020 r. w godz. 15:30 – 17:00

Temat: od A do B - Jak wzmocnić ucznia podczas pracy online (i nie tylko) z kartami Świat się uśmiecha
Tematyka, czyli co spotkasz po drodze:

Liczba godzin: 2 lekcyjne
Miejsce: platforma e-learningowa Zoom
Prowadząca: Anna Łoza-Dzidowska
Koordynator: Grażyna Skirmuntt

Szczegółowy opis od A do B - Jak wzmocnić ucznia podczas pracy online (i nie tylko) z kartami Świat się uśmiecha

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 19 września 2020 r.

 

 

Warsztat 2: 1 października 2020 r. w godz. 15:30 – 17:45

Temat: od B do C – Jak wspierać rozwój ucznia podczas pracy online (i nie tylko) z kartami Kolory metafory
Tematyka, czyli co spotkasz po drodze:

Liczba godzin: 2 lekcyjne
Miejsce: platforma e-learningowa Zoom
Prowadząca: Anna Łoza-Dzidowska
Koordynator: Grażyna Skirmuntt

Szczegółowy opis od B do C - Jak wspierać rozwój ucznia podczas pracy online (i nie tylko) z kartami Kolory metafory

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 27 września 2020 r.

Wolnych miejsc: 14.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 46WD/II

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

 

Warsztat 3: 7 października 2020 r. w godz. 15:30 – 17:00

Temat: od C do D – Jak towarzyszyć uczniowi podczas pracy online (i nie tylko) pracując z Kartami Zmian
Tematyka, czyli co spotkasz po drodze:

Liczba godzin: 2 lekcyjne
Miejsce: platforma e-learningowa Zoom
Prowadząca: Anna Łoza-Dzidowska
Koordynator: Grażyna Skirmuntt

Szczegółowy opis od C do D - Jak towarzyszyć uczniowi podczas pracy online (i nie tylko) pracując z Kartami Zmian

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 3 października 2020 r.

Wolnych miejsc: 14.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 46WD/III

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Opublikowano 11 września 2020
Wróć