Kod szkolenia: 12D/4

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.

 

Aktualizacja z dnia 12 października 2020 r.
Uwaga! W związku ze stanem pandemii i ogłoszeniem strefy żółtej na terenie całego kraju proponujemy Państwu hybrydową formułę szkolenia przygotowującego do ubiegania o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie.
Pierwsze spotkanie dot. prezentacji procedury, standardów, narzędzi do autoewaluacji, arkuszy zbiorczych i raportów odbywałoby się na terenie placówki tylko z udziałem zespołu koordynującego, który będzie zajmował się autoewaluacją. Kolejne spotkania miałyby formę konsultacji online.
Przedstawicieli placówek zainteresowanych taką formuła bardzo proszę o kontakt e-mailowy w celu omówienia szczegółów. Proszę o e-mail pod adres

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 19 listopada 2020 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 21 stycznia 2021 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych – w razie konieczności robocze spotkanie z radą pedagogiczną oraz pracownikami niepedagogicznymi – odbywa się na terenie szkoły/placówki – termin do ustalenia z prowadzącym szkolenie.
Spotkanie nr 4: Konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat SzSPZ – do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie.
Spotkanie nr 5: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z prowadzącym szkolenie.

 

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

 

Tematyka:

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w terminie do 30 czerwca 2021 r.
To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele szkół specjalnych, które do dnia 30 czerwca 2021 roku będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o Krajowy Certyfikat SzSPZ.

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:
Po upływie minimum trzech lat przynależności do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła specjalna Promujaca Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele szkół specjalnych, którym 30 czerwca 2021 roku upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania pierwszego Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Data wręczenia Certyfikatu jest zakodowana w jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.
Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

Uwaga przedszkola z Certyfikatem 2. stopnia lub prolongatą Certyfikatu: liczy się data wręczenia pierwszego Certyfikatu, jaki otrzymaliście od nas – w związku z tym możecie ubiegać się o Certyfikat Krajowy.

Przypominamy, że kryteria przynależności do sieci oraz otrzymywania poszczególnych rodzajów certyfikatów znajdują się na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/

 

Spotkanie 1
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty,

Spotkanie 2
Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji,

Spotkanie 3
Temat: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych,

Spotkanie 4
Konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat SzSPZ,

Spotkanie 5
Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie szkoły/placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem,

 

Krótka notka o prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, Wojewódzki Koordynator projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość II, trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

Termin płatności: 12 listopada 2020 r.

 

Opublikowano 1 października 2020
Zmieniono 13 października 2020
Zarchiwizowano 25 czerwca 2021
Wróć