Mam zaszczyt powitać Państwa w kolejnym roku wspólnej pracy w ramach projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Serdecznie dziękuję za poprzedni rok wspólnych działań i zapraszam do kontynuowania pracy w ramach projektu.

 

Proponujemy dużo nowych warsztatów i nowych prowadzących pozyskanych do projektu.

W związku z olbrzymim zainteresowaniem w roku ubiegłym – zwiększamy do czterech ilość cykli warsztatowych z zakresu jogi i praktykowania uważności (mindfulness) – w tym jeden cykl prowadzony w naszej Filii w Bytomiu.

Zwracam uwagę na warsztaty Magdaleny Dziedziak-Wawro dotyczące dobrostanu psychicznego nauczyciela. Z ogromną przyjemnością rekomenduję go Państwu – zwłaszcza w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego oraz syndromu post-strajkowego u wielu nauczycieli.

W tym roku otworzyliśmy dla Państwa cykle realizowane do tej pory poza systemem szkoleń dla koordynatorów promocji zdrowia. Mam na myśli zajęcia w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo.

Jest też absolutna nowość czyli program Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – ważny w kontekście pogarszających się wskaźników kondycji psychicznej dzieci i młodzieży i atrofii systemu pomocy psychiatrycznej.

Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zachęcam do przyjrzenia się ofercie adresowanej do nauczycieli przedszkoli. W ofercie są cykle, które są skonstruowane specjalnie dla tych obu grup odbiorców.

 

UWAGA!!!
Pracujemy w cyklach szkoleniowych, które są całością. Nie ma możliwości udziału w jednym wybranym spotkaniu, albo wymianie uczestnika na poszczególnych zajęciach w ramach cyklu.

 

WAŻNE!!!
Zastanawiamy się nad (r)ewolucyjną zmianą systemu szkoleń w ramach projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
O kierunkach tych zmian będę chciał z Państwem porozmawiać podczas zajęć zaproponowanych w tej edycji.

 

Pozwolę sobie na wejście do poszczególnych grup i przeprowadzenie ustrukturyzowanego wywiadu grupowego mającego na celu ewaluację systemu szkoleń, który funkcjonował do tej pory oraz zbadanie Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

To od Państwa zależeć będzie ewolucyjność bądź rewolucyjność tych zmian!!!
W ubiegłym roku szkolnym nie udało się tego zrobić – może wreszcie teraz znajdziemy czas i przestrzeń.

 

Nowością będą również podawane na początku każdego miesiąca terminy konsultacji dla Państwa.
W podanych terminach i godzinach będzie można przyjechać do Ośrodka i porozmawiać o różnych sprawach związanych z realizacją projektu.

 

Indywidualna rejestracja dla wszystkich uczestników – w tym wybór cyklu szkoleniowego wraz z terminami spotkań – jest możliwa tylko w systemie online tutaj.

 

Rejestracja online rozpoczyna się dnia 10 września 2019 r. od godz. 9:00.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy zapoznać się z poniższą informacją!

 

Poniżej dostępny jest szczegółowy opis grup seminaryjno-warsztatowych (w tym terminy i miejsce zajęć), które uruchamiamy w roku szkolnym 2019/2020.

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu i szkole.

 

Przypominam, że (przed)szkolny koordynator oraz członkowie (przed)szkolnego zespołu koordynującego lub inni nauczyciele zatrudnieni w danej placówce (!!!) mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach dla koordynatorów promocji zdrowia organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

Dyrektor zgłaszając szkołę/placówkę do projektu jednocześnie wyraził zgodę na udział koordynatora oraz członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia w proponowanych przez nas szkoleniach.

 

Przed rozpoczęciem rejestracji sugerujemy Państwu zapoznanie się z opisami i terminami zajęć oraz indywidualny wybór cyklu szkoleniowego.

 

 

Grupa dla nowych uczestników: szkół i placówek – I rok szkoleń

Grupa szkoleniowa dla nowych uczestników – nazwana I rok szkoleń Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? (nr wew. 12D/1) ma ustalony przez nas odgórnie program zajęć.

Każdy uczestnik indywidualnie wybiera cykl szkoleń, w którym weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online. W Państwa przypadku w trakcie rejestracji online wybieracie grupę 12D/1.

Wypełnianie formularza rejestracyjnego proszę rozpocząć od wyboru w systemie rejestracji opcji: Nowi uczestnicy – nowa grupa.

Rejestracji dokonują osoby wyznaczone przez dyrektora i wymienione imiennie w przesłanym do nas zgłoszeniu szkoły/placówki do udziału w projekcie.

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco.

O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego lub w SMS-ie – jeżeli podacie Państwo swój numer telefonu komórkowego w formularzu.

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na w/w stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Grupy dla uczestników, którzy ukończyli I rok szkoleń!!!

Po ukończeniu I. roku szkoleń każdy uczestnik indywidualnie wybiera cykl szkoleń, w którym weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online. Zatem możliwa jest sytuacja, w której poszczególni członkowie (przed)szkolnego zespołu koordynującego uczestniczą w różnych cyklach szkoleniowych.

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu lub szkole.

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco. O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego lub w SMS-ie – jeżeli podacie Państwo swój numer telefonu komórkowego w formularzu.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na w/w stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Sposób płatności

Sposób płatności: Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel.: 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 8:30 – 15:00).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Informacje o kosztach udziału w danym cyklu oraz numer konta znajdują się w opisach poszczególnych warsztatów.

 

Jednocześnie zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania strony internetowej projektu oraz wpisania się na listę subskrypcyjną newslettera naszego Ośrodka. Można to zrobić na stronie www.metis.pl w sekcji Subskrypcja.

Wszelkie informacje i pytania dotyczące promocji zdrowia prosimy kierować do koordynata projektu:

Tomasza Wojtasika – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21
40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew 112
faks: 32 209 53 13
e-mail:

 

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach

Tomasz Wojtasik
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 9 września 2019
Zmieniono 18 września 2019
Zarchiwizowano 1 października 2020
Wróć