Logo: Szkoła Promująca Zdrowie

 

Terminy zajęć grup seminaryjno-warsztatowych dla (przed)szkolnych koordynatorów promocji zdrowia oraz członków (przed)szkolnych zespołów koordynujących w roku szkolnym 2018/2019.

Mam zaszczyt powitać Państwa w kolejnym roku wspólnej pracy w ramach projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Przepraszam za opóźnienie w publikacji nowej oferty szkoleniowej adresowanej do państwa

Serdecznie dziękuję za poprzedni rok wspólnych działań i zapraszam do kontynuowania pracy w ramach projektu.

Co nowego???
W związku możliwością ubiegania się przedszkoli o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie, od 1 stycznia 2018 r. zmieniliśmy nazwę sieci na Śląską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

W tym roku szkolnym ograniczyliśmy liczbę szkoleń adresowanych do Państwa do 15 propozycji.
Ponadto rejestracja do grup przygotowujących szkołę/placówkę do ubiegania się o Krajowy Certyfikat PPZ/SzPZ odbywa się w oddzielnym systemie rejestracji.

Proponujemy dużo nowych warsztatów i nowych prowadzących pozyskanych do projektu.

Zwiększamy do dwóch ilość cykli warsztatowych z zakresu Jogi i praktykowania uważności (mindfullness).
Oprócz Romany Kuczmińskiej-Blumskiej, nową grupę poprowadzi Tatiana Rupik – te zajęcia będą poświęcone Państwa dobrostanowi psychofizycznemu i Waszemu kręgosłupowi.

Zwracam uwagę na warsztaty Anity Wieloch dotyczące dziecka ze spektrum autyzmu w edukacji przedszkolnej.

Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zachęcam do przyjrzenia się ofercie adresowanej do nauczycieli przedszkoli. W ofercie są cykle, które są skonstruowane specjalnie dla tych obu grup odbiorców.

Pracujemy w cyklach szkoleniowych, które są całością. Nie ma możliwości udziału w jednym wybranym spotkaniu, albo wymianie uczestnika na poszczególnych zajęciach w ramach cyklu.

Warsztaty z zakresu arteterapii prowadzone przez prof. Wiesława Karolaka od 1 stycznia 2019 r. będą propozycją otwartą dla wszystkich nauczycieli korzystających z oferty Ośrodka. Dlatego nie ma ich w obecnej ofercie szkoleń dla SzPZ/PPZ.

WAŻNE!!!
Informuję, że od przyszłego roku szkolnego (2019/2020) planujemy zmianę systemu szkoleń w ramach projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

O kierunkach tych zmian będę chciał z Państwem porozmawiać podczas zajęć zaproponowanych w tej edycji. Pozwolę sobie na wejście do poszczególnych grup i przeprowadzenie ustrukturyzowanego wywiadu grupowego mającego na celu ewaluację systemu szkoleń, który funkcjonował do tej pory oraz zbadanie Państwa potrzeb i oczekiwań. To od Państwa zależeć będzie ewolucyjność bądź rewolucyjność tych zmian!!!

 

Indywidualna rejestracja dla wszystkich uczestników – w tym wybór cyklu szkoleniowego wraz z terminami spotkań – jest możliwa tylko w systemie online tutaj.

Rejestracja online rozpoczyna się dnia 24 września 2018 r. (poniedziałek) od godz. 9:00.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy zapoznać się z poniższą informacją!

Poniżej dostępny jest szczegółowy opis grup seminaryjno warsztatowych (w tym terminy i miejsce zajęć), które uruchamiamy w roku szkolnym 2018/2019.

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu i szkole.

Przypominam, że (przed)szkolny koordynator oraz członkowie (przed)szkolnego zespołu koordynującego mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach dla koordynatorów promocji zdrowia organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.
Dyrektor zgłaszając szkołę/placówkę do projektu jednocześnie wyraził zgodę na udział koordynatora oraz członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia w proponowanych przez nas szkoleniach.

Przed rozpoczęciem rejestracji sugerujemy Państwu zapoznanie się z opisami i terminami zajęć oraz indywidualny wybór cyklu szkoleniowego.

 

 

Grupy dla nowych uczestników: szkół i placówek – I rok szkoleń

Grupa szkoleniowa dla nowych uczestników – nazwana I rok szkoleń Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? (nr wew. 12D/1) ma ustalony przez nas odgórnie program zajęć.
Każdy uczestnik indywidualnie wybiera cykl szkoleń, w którym weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online. W Państwa przypadku w trakcie rejestracji online wybieracie grupę 12D/1.

Wypełnianie formularza rejestracyjnego proszę rozpocząć od wyboru w systemie rejestracji opcji Nowi uczestnicy – nowa grupa.

Rejestracji dokonują osoby wyznaczone przez dyrektora i wymienione imiennie w przesłanym do nas zgłoszeniu szkoły/placówki do udziału w projekcie.

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco. O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować tylko za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na w/w stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Grupy dla uczestników, którzy ukończyli I rok szkoleń!!!

Po ukończeniu I. roku szkoleń każdy uczestnik indywidualnie wybiera cykl szkoleń, w którym weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online. Zatem możliwa jest sytuacja, w której poszczególni członkowie przedszkolnego/szkolnego zespołu koordynującego uczestniczą w różnych cyklach szkoleniowych.

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu lub szkole.

 

 1. 12D/2 – Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych na poziomie elementarnym
  Adresat: przedszkole, szkoła (kl. I-III)
 2. 12D/3 – Zatrzymaj się... weź świadomy oddech... – jak uważnie radzić sobie ze stresem?
  Adresat: przedszkole, szkoła
  Prowadząca: Romana Kuczmińska-Blumska
 3. 12D/4 – System ćwiczeń Jogi jako sposób na utrzymanie zdrowego ciała oraz zachowanie psychofizycznej równowagi
  Adresat: przedszkole, szkoła
  Prowadząca: Tatiana Rupik
 4. 12D/5 – Od propozycji... do działania – jak zachęcić dziecko do kreatywnej i twórczej pracy
  Adresat: przedszkole, szkoła (kl. I-III)
 5. 12D/6 – Ucz się, baw... i rośnij zdrowo
  Adresat: przedszkole, szkoła (kl. I-III)
 6. 12D/7 – Zadbam o swoja przestrzeń
  Adresat: przedszkole
 7. 12D/8 – Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: część II
  Adresat: szkoła
 8. 12D/9 – Kompetencje klucz(owe) do sukcesu
  Adresat: szkoła
 9. 12D/10 – Drama w wychowaniu i profilaktyce
  Adresat: szkoła
 10. 12D/11 – Motyw + Akcja = gram i się uczę
  Adresat: szkoła
 11. 12D/12 – Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu
  Adresat: przedszkole
 12. 12D/13 – Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem
  Adresat: przedszkole, szkoła (kl. I-III)
 13. 12D/14 – Szkoła porozumienia
  Adresat: szkoła
 14. 12D/15 – Szkoła porozumienia dla zaawansowanych
  Adresat: szkoła

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco.O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego lub w sms-ie, jeżeli podacie Państwo swój numer telefonu komórkowego w formularzu.

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na w/w stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Sposób płatności

Sposób płatności: Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Informacje o kosztach udziału w szkoleniu oraz numer konta znajdują się w opisach poszczególnych warsztatów.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania strony internetowej projektu oraz wpisania się na listę subskrypcyjną newslettera naszego Ośrodka. Można to zrobić na stronie www.metis.pl w sekcji Subskrypcja.

Wszelkie informacje i pytania dotyczące promocji zdrowia prosimy kierować do koordynata projektu: Tomasza Wojtasika – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach; ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice; tel.: 32 209 53 12 lub 14; wew. 112; faks: 32 209 53 13; e-mail:

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach

Tomasz Wojtasik
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 21 września 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć