Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
Kod szkolenia: 12D/12

Informacja dla przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia:

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 17 i 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 2: 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 3: 4 marca 2019 r. (poniedziałek) 13 maja 2019 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 4: 5 czerwca 2019 r. (środa) 7 czerwca 2019 r. (piątek)

 

Prowadzący: Anita Wieloch

 

Wprowadzenie do tematyki cyklu:

Spotkanie 1

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
Krótki opis: Funkcjonowanie z ASD w przedszkolu, organizacja pomieszczenia, plany aktywności, tabele motywacyjne, sposób mówienia nauczyciela, konsekwencja w działaniu, stymulacja rozwoju.

Spotkanie 2

Temat: Rozwijanie kompetencji społecznych u dziecka ze spektrum autyzmu.
Krótki opis: Prawidłowości rozwoju społecznego, deficyty w zakresie kompetencji społecznych u dziecka ze spektrum autyzmu, skutki zakłócenia funkcji wykonawczych, relacje z rówieśnikami.

Spotkanie 3 

Temat: Przetwarzanie sensoryczne u dziecka ze spektrum autyzmu.
Krótki opis: Nieprawidłowości sensoryczne u dzieci ze spektrum autyzmu i ich skutki, układy sensoryczne w organizmie i ich działanie, jak pomóc dziecku?

Spotkanie 4 

Temat: Zaburzenia współwystępujące ze spektrum autyzmu.
Krótki opis: przykłady zaburzeń neurologicznych, genetycznych, psychicznych oraz neurorozwojowych.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Anita Wieloch, oligofrenopedagog, trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym ze spektrum autyzmu.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

120 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 17 maja 2019
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć