Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

 

Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
Kod szkolenia: 12D/13

Informacja dla (przed)szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków (przed)szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cykl 4 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I-III.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 23 października 2018 r. (wtorek)

Spotkanie nr 2: 13 listopada 2018 r. (wtorek)

Spotkanie nr 3: 27 listopada 2018 r. (wtorek)

Spotkanie nr 4: 5 grudnia 2018 r. (środa)

 

Prowadzący: Sabina Müller

 

Wprowadzenie do tematyki cyklu:

Spotkanie 1

Tytuł/tematyka: Rozwój mowy u dziecka.
Krótki opis: etapy rozwoju mowy dziecka; czynniki wpływające na rozwój mowy dziecka; zabawy i ćwiczenia usprawniające mowę dziecka; psychoedukacja rodziców.

Spotkanie 2 

Tytuł/tematyka: Kompetencje komunikacyjne.
Krótki opis: czym są kompetencje komunikacyjne; etapy rozwoju umiejętności komunikacyjnych u dzieci; co przyczynia się do doskonalenia kompetencji komunikacyjnych; pomysły na aktywności dzieci, sprzyjające zdolnościom komunikacyjnym; psychoedukacja rodziców.

Spotkanie 3

Tytuł/tematyka: Zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawności generujące trudności dziecka w zakresie mowy i komunikacji.
Krótki opis: afazja motoryczna, zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy, niedosłuch – charakterystyka zaburzeń, sposoby dostosowania pracy z dzieckiem do ich potrzeb i możliwości, obszary współpracy z rodzicami.

Spotkanie 4 

Tytuł/tematyka: Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się.
Krótki opis: kiedy i w jaki sposób stosować ACC? Zakres współpracy z rodzicami.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Sabina Müller, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Wieloletni pracownik i dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 120 zł

Termin płatności: 16 października 2018 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 23 września 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć