Konferencja odbyła się w dwóch ośrodkach: Górnośląskim Centrum Edukacyjnym i w Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu. W spotkaniu w Gliwicach wzięło udział ok. 150 osób, w Sosnowcu – ok. 60 osób.

Podczas obu konferencji wykład inauguracyjny wygłosiła Mirjana Simic współpracująca z Uniwersytetem Ludwiga Maximiliana w Monachium oraz z wydawnictwem Finken Verlag. Podczas prelekcji przedstawiła obowiązujące metody nauczania języków obcych oraz zaprezentowała multimedialne materiały dydaktyczne wydawnictwa Finken Verlag.

Arkadiusz Mazur, dyrektor X LO im. I. J. Paderewskiego w Katowicach omówił europejskie programy edukacyjne na przykładzie swojej szkoły.

Bożena Harazim, inspektor Urzędu Miasta Gliwice zapoznała uczestników spotkania z Portfolio oraz Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w szkołach Gliwic.

Anna Dzięgiel, koordynator projektu, przedstawiła jego główne założenia oraz warunki uczestnictwa w nim.

Założenia:

  • grupa projektowa liczy ok. 24 osób: uczestnicy pracują w zespołach, w których wymieniają doświadczenia, hospitują i prowadzą lekcje, dokumentują projekt, a efekty upowszechniają w środowisku;
  • zespoły otrzymują wsparcie prowadzących zajęcia, superwizorów oraz naukowców, specjalistów od pozyskiwania środków europejskich na wyposażenie szkół, wydawnictwo zapewni media dla tworzonego centrum;
  • w trzecim roku projektu szkoły uczestniczące współpracują ze szkołami polskimi za granicą; na przełomie czerwca i lipca 2007 dla członków grupy projektowej organizatorzy przewidują wyjazd studyjny do Bawarii.

Warunki:

  • zgłoszenia udziału do grupy projektowej przyjmujemy w formie kart zgłoszeń lub online,
  • koszt uczestnictwa: 150 zł za rok (możliwość opłaty w dwóch ratach po 75 zł).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.metis.pl/content/view/241/121/

Opublikowano 8 listopada 2006
Zarchiwizowano 8 listopada 2006
Wróć