Opiekę naukową nad projektem sprawują:

prof. Maria Katarzyna Lasatowicz – Uniwersytet Opolski

prof. Bronisław Rocławski – Glottispol Gdańsk

dr Wacław Miodek – Uniwersytet Śląski

Pracę w projekcie wspomagają superwizorzy:

Zdzisława Waniek

 • nauczyciel języka polskiego,
 • edukator, specjalista w zakresie przepisów prawa oświatowego,
 • wizytator, specjalista w zarządzaniu w oświacie,
 • ekspert i przewodniczący komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli uzyskujących kolejne stopnie awansu zawodowego.

Bożena Harazim

 • inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice,
 • koordynator projektów krajowych i europejskich.

Iwona Niedojadło

 • opracowywanie projektów europejskich,
 • pozyskiwanie środków z funduszy polskich i europejskich.

Aleksander Lubina

 • nauczyciel języka niemieckiego,
 • edukator, specjalista w zakresie kształcenia dorosłych i glottodydaktyki,
 • ekspert komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli uzyskujących kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • planowanie, realizacja, ewaluacja projektów oświatowych,
 • współpraca z instytucjami oświatowymi w kraju i za granicą.
Opublikowano 10 listopada 2006
Zmieniono 14 grudnia 2006
Wróć