Rok szkolny 2006/2007

 1. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów wypracują praktycznie listę cech dobrej lekcji języka obcego – z szczegółowym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz Portfolio w oparciu o współczesną wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się języka obcego
 2. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów przygotują scenariusze dobrej lekcji języka obcego – z szczegółowym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz Portfolio w oparciu o współczesną wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się języka obcego
 3. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów wypracują Przedmiotowy system Oceniania oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania
 4. Uczestniczki i uczestnicy podczas konsultacji korzystają z wiedzy i doświadczenia konsultantów ROM-E Metis celem wdrażania opracowań warsztatowych w swych placówkach macierzystych
 5. Uczestniczki i uczestnicy podczas interwizji wymieniają się doświadczeniami przedprojektowymi oraz spostrzeżeniami dot. projektu
 6. Uczestniczki i uczestnicy podczas interwizji omawiają dokumentację projektu dostępną w Internecie

 

Rok szkolny 2007/2008

 1. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów weryfikują materiały i dokumenty wypracowane w roku 2006/2007
 2. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów przygotują scenariusze dobrej lekcji języka obcego z elementami przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych
 3. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów przygotują scenariusze lekcji z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych z elementami dobrej lekcji języka obcego
 4. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów przygotują przykładowe materiały do nauczania wielokanałowego
 5. Uczestniczki i uczestnicy podczas konsultacji korzystają z wiedzy i doświadczenia konsultantów ROM-E Metis oraz specjalistów zewnętrznych
 6. Uczestniczki i uczestnicy podczas interwizji po lekcjach koleżeńskich w swych placówkach macierzystych wymieniają się doświadczeniami przedprojektowymi oraz spostrzeżeniami dot. projektu
 7. Uczestniczki i uczestnicy podczas superwizji korzystają z wiedzy i doświadczenia ekspertów polskich i zagranicznych
 8. Uczestniczki i uczestnicy wykorzystują praktycznie media elektroniczne dla wymiany doświadczeń, materiałów i składania sprawozdań
 9. Uczestniczki i uczestnicy podczas interwizji omawiają dokumentację projektu dostępną w Internecie

 

Rok szkolny 2008/2009

 1. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów, interwizji, superwizji, i konsultacji przygotują prezentacje swych dokonań podczas konferencji podsumowującej
 2. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów weryfikują materiały i dokumenty wypracowane w latach 2006 – 2009. Odbywa się to w powstałych grupach szkół (sieć) i szkołach polonijnych.
 3. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów weryfikują scenariusze dobrej lekcji języka obcego z elementami przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych – w oparciu o dokumentację przesłaną drogą elektroniczną.
 4. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów weryfikują scenariusze lekcji z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych z elementami dobrej lekcji języka obcego – w oparciu o dokumentację przesłaną drogą elektroniczną.
 5. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów weryfikują przykładowe materiały do nauczania wielokanałowego – poprzez ich prezentację i symulacje zastosowania.
 6. Uczestniczki i uczestnicy podczas warsztatów, interwizji i konsultacji korzystają z wiedzy i doświadczenia konsultantów ROM-E Metis oraz specjalistów zewnętrznych
 7. Uczestniczki i uczestnicy podczas interwizji po lekcjach koleżeńskich w swych placówkach macierzystych przygotowują prezentacje swych dokonań podczas konferencji podsumowującej
 8. Uczestniczki i uczestnicy podczas superwizji przygotowują prezentacje swych dokonań podczas konferencji podsumowującej
 9. Uczestniczki i uczestnicy wykorzystują praktycznie media elektroniczne dla wymiany doświadczeń, materiałów i składania sprawozdań oraz przygotowania prezentacji swych dokonań podczas konferencji podsumowującej
 10. Uczestniczki i uczestnicy podczas interwizji omawiają dokumentację projektu dostępną w Internecie
Opublikowano 20 października 2006
Wróć