Uczestniczki i uczestnicy otrzymują certyfikat opisowy zawierający wykaz ich działania i wyników tych działań.

Elementy opisu to:

  • procentowy wynik egzaminu teoretycznego z glottodydaktyki z jego objaśnieniem,
  • lista publikacji oraz materiałów glottodydaktycznych wypracowanych i/lub opublikowanych,
  • lista publikacji oraz materiałów glottodydaktycznych wypracowanych i dostępnych w Internecie,
  • lista warsztatów, interwizji, superwizji i konferencji, na których obecny był uczestnik,
  • krótka opinia o uczestniku uzgodniona między kierownikiem projektu i superwizorem,

oraz jako załącznik: elektroniczna dokumentacja uczestnictwa w projekcie i jego prezentacja.

Opublikowano 20 października 2006
Wróć