Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Pracownia Programów Edukacyjnych informują o projekcie Języki obce w szkole.

Projekt Języki obce w szkole rozpoczął się konferencją inaugurującą, która odbyła się w Gliwicach i w Sosnowcu w dniu 7 listopada 2006 r., zobacz więcej...

Kolejnym działaniem w ramach projektu jest praca w grupie warsztatowo-szkoleniowej, czytaj więcej...

Projekt Języki obce w szkole ma na celu:

  • wypracowanie listy cech dobrej lekcji języka obcego w trudnych warunkach nauczania,
  • przygotowanie scenariuszy dobrej lekcji języka obcego,
  • wypracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  • wdrożenie opracowań warsztatowych w placówkach uczestniczących w projekcie,
  • wymianę doświadczeń z superwizorami i naukowcami w ROM-E Metis oraz placówkach macierzystych.

Efektem zrealizowanych zadań będzie opracowanie systemu dokumentacji elektronicznej procesu glottodydaktycznego oraz materiałów dydaktycznych (lekcyjnych i warsztatowych) dostępnych w internecie - a wszystko z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz Portfolio w oparciu o współczesną wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się języka obcego.

Adresaci projektu: nauczycielki i nauczyciele języków obcych oraz nauczycielki i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z elementami języków obcych.

Aktualności