Zapraszamy na zajęcia grupy warsztatowo-szkoleniowej w ramach projektu Języki obce w szkole.

Szczegółowa tematyka poszczególnych modułów i warsztatów w roku 2006/2007.

Tematyka

Liczba godzin

Termin

Miejsce

Wypracowanie listy cech dobrej lekcji języka obcego – ze szczegółowym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz Portfolio w oparciu o współczesną wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się języka obcego

20 h

Specyficzne trudności w uczeniu się języka obcego (psychologia)

 

16 listopada 2006
14.00 – 18.00

ROM-E Metis

Prezentacja i analiza Portfolio

 

30 listopada 2006
14.00 – 18.00

ROM-E Metis

Prezentacja i analiza współczesnych materiałów dydaktycznych

 

11 stycznia 2007
14.00 – 18.00

ROM-E Metis

Wypracowanie listy cech dobrej lekcji języka obcego

 

1 lutego 2007

ROM-E Metis

 

Przygotowanie scenariuszy dobrej lekcji języka obcego – ze szczegółowym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz Portfolio w oparciu o współczesną wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się języka

15 h

Specyficzne trudności w uczeniu się języka obcego (praktyka)

 

1 marca 2007
14.00 – 17.00

ROM-E Metis

Prezentacja i analiza Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

12 kwietnia 2007
14.00 – 18.00

ROM-E Metis

Przygotowanie scenariuszy dobrej lekcji języka obcego

 

10 maja 2007
14.00 – 17.00

ROM-E Metis

Przygotowanie scenariuszy dobrej lekcji języka obcego

 

14 czerwca 2007
14.00 – 16.30

ROM-E Metis

 

Wypracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej wiedzy glottodydaktycznej oraz Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i Portfolio

10 h

Specyficzne trudności w uczeniu się języka obcego (psychologia)

 

6 września 2007
14.00 – 18.00

ROM-E Metis

Wypracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

27 września 2007
14.00 – 18.00

ROM-E Metis

 

Wdrożenie opracowań warsztatowych w placówkach macierzystych – dzięki wiedzy i doświadczeniu konsultantów ROM-E Metis celem trwałego wsparcia nauczycieli w ich praktyce przy tablicy

15 h

Wdrożenie opracowań warsztatowych w placówkach macierzystych – podstawy prawne i organizacyjne

 

18 października 2007
14.00 – 19.00

ROM-E Metis

Wdrożenie opracowań warsztatowych w placówkach macierzystych – pozyskiwanie środków

 

15 listopada 2007
14.00 – 18.00

ROM-E Metis

Wdrożenie opracowań warsztatowych w placówkach macierzystych – polityka europejska

 

13 grudnia 2007
14.00 – 18.00

ROM-E Metis

 

Wymienia doświadczeń między uczestnikami, superwizorami, naukowcami – zarówno w ROM-E Metis jak i w placówkach macierzystych po lekcjach pokazowych

12 h

Lekcja pokazowa

3 h

placówka uczestnika

Lekcja pokazowa

3 h

placówka uczestnika

Lekcja pokazowa

3 h

placówka uczestnika

Lekcja pokazowa

3 h

placówka uczestnika

 

Opracowanie dokumentacji elektronicznej procesu glottodydaktycznego oraz materiałów dydaktycznych (lekcyjnych i warsztatowych) ogólnodostępnych w Internecie

20 h

Prezentacja założeń dokumentacji elektronicznej procesu glottodydaktycznego oraz materiałów dydaktycznych (lekcyjnych i warsztatowych) ogólnodostępnych w Internecie

5 h

 

ROM-E Metis

Praktyczna realizacja dokumentacji elektronicznej procesu glottodydaktycznego oraz materiałów dydaktycznych (lekcyjnych i warsztatowych) ogólnodostępnych w Internecie

5 h

 

ROM-E Metis

Praca własna uczestników

10 h

ROM-E Metis

Projekt języki obce w szkole ma na celu:

  • wypracowanie listy cech dobrej lekcji języka obcego w trudnych warunkach nauczania,
  • przygotowanie scenariuszy dobrej lekcji języka obcego,
  • wypracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  • wdrożenie opracowań warsztatowych w placówkach uczestniczących w projekcie,
  • wymiana doświadczeń z superwizorami i naukowcami w ROM-E Metis oraz placówkach macierzystych.

Efektem zrealizowanych zadań będzie opracowanie systemu dokumentacji elektronicznej procesu glottodydaktycznego oraz materiałów dydaktycznych (lekcyjnych i warsztatowych) dostępnych w internecie – a wszystko z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz Portfolio w oparciu o współczesną wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się języka obcego.

Uczestnicy projektu / warsztatów otrzymają certyfikat opisowy, składający się z następujących elementów:

  • lista publikacji oraz materiałów glottodydaktycznych wypracowanych i/lub opublikowanych,
  • lista publikacji oraz materiałów glottodydaktycznych wypracowanych i dostępnych w internecie,
  • lista warsztatów, interwizji, superwizji i konferencji, na których obecny był uczestnik,
  • krótka opinia o uczestniku, sporządzona na podstawie obserwacji kierownika projektu i superwizora,
  • procentowy wynik egzaminu teoretycznego z glottodydaktyki, z jego objaśnieniem, oraz – jako załącznik – elektroniczną dokumentację uczestnictwa w projekcie/warsztatach i jego prezentacja.

Koszt udziału w projekcie wynosi 150 zł / rok – płatne w dwóch ratach po 75 zł.

Lista zgłoszeń została zamknięta.

 

Konsultacji dotyczących udziału w projekcie udzielają:

Anna Dzięgiel i Aleksander Lubina
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112 w czwartki w godz. 13.00 – 17.00
oraz tel. komórkowy: 0 608 775 398.

 


Zobacz także:

 

Opublikowano 11 września 2006
Zmieniono 14 grudnia 2006
Wróć