Konferencja – jesień 2006

Cel: ROM-E Metis przedstawia projekt.

 

Rok szkolny 2006/2007 – pierwsze półrocze

Warsztaty – dla uczestniczek i uczestników projektu ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

Konsultacje – dla uczestników projektu i/lub grup pozaprojektowych ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

 

Rok szkolny 2006/2007 – drugie półrocze

Warsztaty A - warsztaty dla uczestniczek i uczestników projektu ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

Konsultacje – dla uczestniczek i uczestników projektu ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

Interwizje dla uczestniczek i uczestników projektu na terenie ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

Superwizje dla uczestników projektu na terenie ROM-E Metis – z przedstawicielami instytucji współcertyfikujących

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

 

Konferencja – jesień 2007

Cel: Uczestnicy i uczestniczki omawiają cechy skutecznej lekcji języka obcego – z uwzględnieniem aspektów psychopedagogicznych i glottodydaktycznych.

ROM-E Metis przedstawia szczegółowe sprawozdanie za rok szkolny 2006/2007 i zamierzenia na lata 2007 – 2009.

 

Rok szkolny 2007/2008 – pierwsze półrocze

Warsztaty dla uczestniczek i uczestników projektu ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

Konsultacje z zastosowaniem technologii informacyjnych

Interwizje – dla uczestniczek i uczestników projektu w ich placówka w grupach projektowych (omawiane lekcje koleżeńskie)

- sprawozdania drogą elektroniczną w oparciu o technologie komputerowe, cyfrowe i informacyjne

Superwizje dla uczestniczek i uczestników projektu na terenie ROM-E Metis – z przedstawicielami instytucji współcertyfikujących

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

 

Rok szkolny 2007/2008 – drugie półrocze

Warsztaty dla uczestniczek i uczestników projektu ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

- sprawozdania drogą elektroniczną w oparciu o technologie komputerowe, cyfrowe i informacyjne

Konsultacje z zastosowaniem technologii informacyjnych

Interwizje – dla uczestniczek i uczestników projektu w ich placówka w grupach projektowych (omawiane lekcje koleżeńskie)

- sprawozdania drogą elektroniczną w oparciu o technologie komputerowe, cyfrowe i informacyjne

Superwizje dla uczestniczek i uczestników projektu na terenie ROM-E Metis – z przedstawicielami instytucji współcertyfikujących

oraz instytucji centralnych

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

 

Konferencja – jesień 2008

Cel: Uczestnicy i uczestniczki omawiają cechy skorelowanej lekcji języka obcego – z uwzględnieniem aspektów psychopedagogicznych i glottodydaktycznych.

ROM-E Metis przedstawia szczegółowe sprawozdanie za lata 2006 – 2008 i zamierzenia na rok szkolny 2008/2009.

 

Rok szkolny 2008/2009 – pierwsze półrocze

Warsztaty dla uczestniczek i uczestników projektu i ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

- sprawozdania drogą elektroniczną w oparciu o technologie komputerowe, cyfrowe i informacyjne

Konsultacje z zastosowaniem technologii informacyjnych

Interwizje – dla uczestniczek i uczestników projektu w ich placówka w grupach projektowych (omawiane lekcje koleżeńskie) z udziałem szkół polonijnych

- sprawozdania drogą elektroniczną w oparciu o technologie komputerowe, cyfrowe i informacyjne

Superwizje dla uczestniczek i uczestników projektu na terenie ROM-E Metis – z przedstawicielami instytucji współcertyfikujących

oraz instytucji centralnych

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

 

Rok szkolny 2008/2009 – drugie półrocze

Warsztaty dla uczestniczek i uczestników projektu ROM-E Metis

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

- sprawozdania drogą elektroniczną w oparciu o technologie komputerowe, cyfrowe i informacyjne

Konsultacje z zastosowaniem technologii informacyjnych

Interwizje – dla uczestniczek i uczestników projektu w ich placówka w grupach projektowych (omawiane lekcje koleżeńskie) z udziałem szkół polonijnych

- sprawozdania drogą elektroniczną w oparciu o technologie komputerowe, cyfrowe i informacyjne

Superwizje dla uczestniczek i uczestników projektu na terenie ROM-E Metis – z przedstawicielami instytucji współcertyfikujących

oraz instytucji centralnych i zagranicznych

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI – "45 MINUT DOBREJ LEKCJI JĘZYKÓW OBCYCH"

Egzamin z części teoretycznej

 

Konferencja – jesień 2009

Cel: Uczestnicy przedstawiają zyski z projektu.

ROM-E Metis przedstawia szczegółowe sprawozdanie za lata 2006 – 2009.

Opublikowano 20 października 2006
Wróć