Wszelkich informacji na temat projektu udzielają konsultanci:

Anna Dzięgiel i Aleksander Lubina

Terminy konsultacji:

czwartki w godz. 13.00 – 17.00, tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112.


Anna Dzięgiel

Pracowałam w:

  • szkole podstawowej: klasy 4-8, ucząc: języka polskiego i języka angielskiego, prowadziłam kółka: recytatorskie, teatralne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualne, korekcyjno-kompensacyjne i szpitalne;
  • gimnazjum, ucząc języka oraz prowadząc kółko teatralne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualne i korekcyjno-kompensacyjne;
  • na Uniwersytecie Śląskim, prowadząc zajęcia z praktycznej nauki języków czeskiego i słowackiego oraz gramatyki opisowej tych języków i elementów kulturoznawstwa.

Jestem tłumaczem przysięgłym języka czeskiego oraz nauczycielem konsultantem w ROM-E Metis w Katowicach.

 

Aleksander Lubina

Pracowałem w:

  • nauczaniu zintegrowanym (przedszkole oraz klasy 1-3), ucząc języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, środowiska, plastyki, muzyki i w-f;
  • szkole podstawowej: klasy 4-8, ucząc: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, historii, matematyki i w-f, prowadziłem kółka: recytatorskie, regionalne oraz zajęcia sportowe: piłkę nożną i szachy;
  • gimnazjum, ucząc języka niemieckiego oraz prowadząc kółka z zakresu komunikacji;
  • liceum: ucząc języka niemieckiego i prowadząc kółka teatralne i niemcoznawcze;
  • w Uniwersytecie Śląskim, prowadząc zajęcia z konwersacji, gramatyki praktycznej, stylistyki i elementów kulturoznawstwa.

Doradcą metodycznym jestem od roku 1992 (WOM Katowice, ROM-E Metis w Katowicach i GOM Gliwice), multiplikatorem języka niemieckiego od roku 1995, edukatorem od roku 1997 i 2001. Trzeci stopień specjalizacji uzyskałem w roku 1997, a w roku 2001 tytuł, nauczyciela dyplomowanego i eksperta oraz egzaminatora.

5 lat prowadziłem Polski Instytut Kształcenia Dorosłych i Dzieci S.C.

Opublikowano 20 października 2006
Zmieniono 10 listopada 2006
Wróć