Kubiś D.A.: Komunikacja w doradztwie na odległość. W: Komunikacja w doradztwie zawodowym. Pod red. nauk. D. Kukli. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2008.

Latecki J.K., Formanowicz M., Wierzbicka V., Grodzka K.: Kameleon w sieci. "Charaktery", 2006, nr 2(109). Dostęp online – http://charaktery.eu/charaktery/2006/02/673/Kameleon-w-sieci/. Ostatni dostęp: 07.08.09.

Morbitzer J.: Internet a wybrane kategorie aksjologiczne. W: Stymulowanie rozwoju – edukacja, zaburzenia i terapia. Red. M. Lipowska. "Psychologia rozwojowa", 2004, t. 9, nr 4.

Mrozek M.: Poradnictwo zawodowe w służbach zatrudnienia w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej: Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy, Warszawa, 4-5

października 2005 r. W: Edukacja dla rynku pracy: problemy poradnictwa zawodowego. Red. nauk. S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć. Warszawa: Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna:

Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006.

Offer M.: Doradztwo zawodowe przez Internet – jak zacząć? Jak się do tego zabrać? Dostęp online – www.guidanceforum.net/pages/res_general/Offer_po_polsku.doc. Ostatni dostęp: 07.08.09.

Skarżyńska K., Henne K.: Szczęście online. "Charaktery", 2005, nr 8. Dostęp online – http://charaktery.eu/artykuly/Codziennosc/521/Szczescie-online/. Ostatni dostęp: 07.08.09.

Szumigraj M.: Znajdź w sobie doradcę. "Charaktery", 2006, nr 2 (109).

 

Wróć