Dynamiczny rozwój nowych technologii i ich obecność w każdej sferze życia człowieka nie pozostał bez znaczenia w obszarze poradnictwa zawodowego. Doradcy zawodowi i konsultanci chętnie sięgają po narzędzia oferowane przez TIK ze względu na ich liczne zalety. Obecnie gama zasobów technicznych kreuje nowe rozwiązania, poszerza spektrum odziaływania i kontaktów. Poniżej zaprezentowano przykładowe narzędzia i możliwości ich wykorzystania.

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

Przeglądając zasoby wirtualnego świata natrafiamy na stronę Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach http://www.metis.pl/content/view/2497/30/ z której dowiedzieć się możemy kim jest i czym zajmuje się doradca zawodowy oraz otrzymujemy dostęp do (aktualizowanych na bieżąco) dokumentów urzędowych dotyczących doradztwa zawodowego http://www.metis.pl/content/view/2510/30/ .

 

Projekt "WySPA zawodów"

Szukając dalej natrafiamy na stronę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie http://ma.net.pl/wz/content/o-projekcie gdzie dobrym przykładem na ukazanie możliwości pokierowania swoja ścieżką zawodową jest projekt "WySPA zawodów" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na prawidłowe diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez wykorzystywanie kompleksowego narzędzia diagnostycznego i atrakcyjnych Materiałów metodyczno-informacyjnych a także poprawa diagnozy i określania predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych poprzez wystandaryzowane i znormalizowanie narzędzia zawarte na stronie www.

Poruszając się po stronie http://ma.net.pl/wz/ opracowanej w ramach tego projektu dowiadujemy się wielu szczegółowych informacji na temat interesującego nas zawodu. Przykładowo – klikając w obrazek podpisany nazwą "Fototechnik" otrzymujemy następujące dane: Kwalifikacje – A.20. Rejestracja i obróbka obrazu; A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

 

Kształcenie w formach szkolnych w zawodzie fototechnik odbywa się w czteroletnim technikum. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie można także uzyskać na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Rozpisane są przejrzyście zadania i czynności zawodowe: organizowanie planu zdjęciowego; rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu; wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku; przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych; wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych.

Opisane są również zestawy efektów kształcenia w zawodzie: organizacja prac fotograficznych, rejestracja obrazu, kopiowanie i obróbka obrazu, przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych i przygotowanie projektów multimedialnych.

Zainteresowani tym zawodem dowiedzą się jakie powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne, a mianowicie: zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna, wytrwałość, podzielność uwagi, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, kreatywność, wrażliwość na piękno, estetyka, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, zainteresowania i uzdolnienia techniczno – informatyczne, dokładność, cierpliwość, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, inicjatywa, motywacja do ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

Znajdują się tu również informacje dotyczące charakterystyki środowiska pracy – fototechnik pracuje w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, fotograficznym, optoelektronicznym, a także w telewizji i wytwórniach filmowych. Zajmuje się zapisem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji obrazowej. Do jego zadań należy maszynowa obróbka chemiczna materiałów fotograficznych, przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej, posługiwanie się podstawowym sprzętem fotograficznym i audiowizualnym, prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice, posługiwanie się techniką komputerową oraz oprogramowaniem do zapisu i obróbki zdjęć.

Ważną rzeczą jest informacja o możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w innych (pokrewnych) zawodach. Dla zawodu fotograf przykładowe ścieżki rozwoju zawodowego mogą prowadzić do następujących zawodów: po uzyskaniu kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie fotograf. Po uzyskaniu kwalifikacji S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej. Po uzyskaniu kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania, A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych oraz A.55. Drukowanie cyfrowe można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Po uzyskaniu kwalifikacji S.2. Realizacja nagrań oraz S.3. Realizacja nagłośnień można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień. Po uzyskaniu kwalifikacji A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy.

Na koniec zainteresowani dowiedzą się również, że posiadając wykształcenie średnie ogólne i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku: grafika, fotografia i multimedia, komunikacja wizerunkowa, fotonika. Kod zawodu 343 104.

Projekt ten zawiera również przejrzyście przygotowaną stronę http://ma.net.pl/wz/zip z interaktywnym kwestionariuszem zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Osoba chcąca dowiedzieć się czegoś o sobie w dziedzinie swojej ścieżki kariery może w prosty i przyjazny sposób po przez przesuwanie kolejnych suwaków odpowiedzieć na pytania, które analizowane na bieżąco przez program dadzą zwarte i kompleksowe podsumowanie będące podpowiedzią co do dalszego postępowania na ścieżce zawodowej.

 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Informacje zawarte na powyższych stronach to dopiero początek, jeśli chodzi o zapoznawanie się z szerokim wachlarzem możliwości, jakie niesie obecny rynek edukacyjno-zawodowy. Popularnym miejscem w zasobach internetowych dotyczącym bieżącej komunikacji z użytkownikami (fora dyskusyjne, listy FAQ, zespoły konsultacyjne) jest strona Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

Na tej stronie znajduje się dział Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego – gdzie znaleźć można interesujące narzędzia diagnostyczne zarówno dla uczniów i absolwentów do samodzielnego wykorzystanie ale także jako pomoc dla doradców zawodowych.

 

Znajdują się tu także informacje zarówno w rozbudowanej formie opisowej jak i skróconego schematu pokazujące możliwe drogi kształcenia. Znajduje się tu opis i wskazówki, jakie dokumenty należy przygotować by dostać się do danej placówki, jak przebiega nauka, jakie daje wykształcenie i co można robić po jej ukończeniu.

 

Strony rządowe – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podobne informacje dotyczące miejsc kształcenia praktycznego wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi szkół na terenie całej Polski zawiera strona https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/ przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Podstrona zatytułowana "Wybieram zawód" zawiera informacje o zawodach, które można zdobyć w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych. Pozwala na równoczesne sprawdzenie i pozyskanie dodatkowych informacji o wybranym zawodzie. Omawiane zawody są tu ukazane w sposób przejrzysty – w formie schematyczno-tabelarycznej, co ułatwia poruszanie się po wykazie.

 

Świat wirtualny z perspektywy doradztwa zawodowego to nie tylko informacje dotyczące nauki i wyboru ścieżki zawodowej. W ostatnim czasie bardzo popularne stają się Internetowe serwisy pośrednictwa i ofert pracy. Przykładowo z pośród wielu dostępnych trzeba wymienić stronę http://www.mbp.ohp.pl/ przygotowaną specjalnie dla młodzieży.

 

oraz stronę http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop zawierającą największą i najświeższą bazę danych z ofertami pracy.

 

Przez wieki ludzkość nie miała takich możliwości jak teraz. Warto pamiętać też o tym, że początki komputeryzacji były dość kosztowne i powszechność informacji była swego rodzajem przywilejem.

 

czytaj dalej

 

Wróć