Nowoczesne technologie pozwalają na sprawne i efektywne tworzenie i dostosowanie do własnych potrzeb modelu doradztwa zawodowego. Dziś, gdy sytuacja na rynku pracy zmienia się jak w kalejdoskopie, TIK mogą okazać się nieocenione ze względu na konieczność szybkiego reagowania na zachodzące zmiany. Rolą doradcy i konsultanta powinno być m.in. przekazanie młodemu człowiekowi stosownej wiedzy o sposobach poruszania się po wirtualnym rynku pracy i pokazanie potencjału, jaki niesie za sobą Internet oraz uświadomienie mu, iż w obecnej rzeczywistości sprawne korzystanie z globalnej sieci to niezbędna umiejętność.

Modele doradztwa zawodowego oparte o TIK mają niebagatelne znaczenie w planowaniu kariery zawodowej. Poszerzają możliwości tradycyjnych metod stosowanych do tej pory przez doradców. Ich zalet nie sposób przecenić. Oczywiście pod warunkiem, że uświadomimy sobie fakt wskazujący na to, że technologia to tylko narzędzie. Pod żadnym pozorem nie może zastąpić kontaktu interpersonalnego, fachowej wiedzy czy umiejętności niezbędnych w procesie doradczym.

 

czytaj dalej

 

Wróć