Niniejszy rozdział został podyktowany potrzebą stałego uświadamiania młodym ludziom konieczności posiadania wiedzy o sobie samym w kontekście dokonywania wyborów zawodowych oraz o kosztach tych decyzji zawodowych kształtujących ich przyszłość. Codziennie bowiem napotykamy w swoim życiu na skomplikowane sytuacje i podejmujemy różne wybory, które są źródłem niepewności czy trudności osiągania pożądanego rezultatu. Decyzje dotyczące wyboru zawodu mają wymiar szczególny, gdyż warunkują sukcesy bądź niepowodzenia w obszarze przyszłego życia zawodowego.

Kariera to droga profesjonalnego rozwoju, którą młody człowiek powinien przejść w swoim życiu. Rozwój zawodowy, czyli karierę, można postrzegać w różny sposób: jako cel sam w sobie, jako środek służący uzyskaniu innych celów (np.: wartości materialnych, prestiżu lub władzy) lub jako produkt uboczny codziennej pracy zawodowej. Można też oczywiście ograniczyć swój rozwój do wykonywania bieżących zadań, w trakcie których można nabywać nowe umiejętności i poszerzać swoje kwalifikacje.

Planowanie kariery zawodowej uczniów, na etapie edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powinno być sprawą priorytetową. Seneka powiedział: "Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie – żaden wiatr nie jest dobry", zaś wśród doradców personalnych funkcjonuje powiedzenie: "Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej", co podkreśla jak ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu. Gimnazjalista nie myśli jeszcze o poszukiwania pracy, zwykle nie zastanawia się, co chciałby w życiu robić oraz jakie posiada umiejętności, zdolności, kwalifikacje i cechy osobowościowe – po prostu nie zna samego siebie. Uczeń szkoły średniej częściej planuje swoją przyszłość i zależy mu na sukcesach zawodowych, chętniej korzysta z pomocy doradczej, aby świadomie zaplanować własny rozwój i doskonalić swoje umiejętności.

 

czytaj dalej

 

Wróć