Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001796

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90u ust. 4 pkt 1

Dotyczy: budżet, materiały edukacyjne, podręczniki, pomoc materialna, program rządowy

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz.1274)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001274

Wydano na podstawie: art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, podręczniki

Opublikowano 8 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000611

Wydano na podstawie: art. 61 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, kształcenie specjalne, podręczniki

Zmieniono 6 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000655

Wydano na podstawie: art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, podręczniki

Zmieniono 6 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 615)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000615

Wydano na podstawie: art. 113 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne, podręczniki

Zmieniono 6 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 2301)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002301

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 22ah ust. 8

Dotyczy: dotacje, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne, podręczniki, szkoły artystyczne

Zmieniono 23 grudnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001457

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90u ust. 4 pkt 1

Dotyczy: budżet, materiały edukacyjne, podręczniki, pomoc materialna, program rządowy

Zmieniono 31 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000481

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22aw ust. 1

Dotyczy: podręczniki

Zmieniono 24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1074 )

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001501

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001074

Wydano na podstawie: art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

Dotyczy: budżet, dotacje, finanse publiczne, podręczniki

Zmieniono 11 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna