Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 615)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000615

Wydano na podstawie: art. 113 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne, podręczniki

Zmieniono 6 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 2301)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002301

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 22ah ust. 8

Dotyczy: dotacje, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne, podręczniki, szkoły artystyczne

Zmieniono 23 grudnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna