Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 380)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000380

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 269) – wchodzi w życie 5.03.2020 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000269

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71c ust. 2

Dotyczy: kształcenie specjalne, placówki zapewniające opiekę całodobową

Zmieniono 20 lutego 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1654)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001654

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1609) – data wejścia w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001609

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 128 ust. 3

Dotyczy: kształcenie specjalne, placówki zapewniające opiekę całodobową

Zmieniono 4 października 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001578

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz.1485)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001485

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 127 ust. 19 pkt 2

Dotyczy: ipe-t, kształcenie specjalne, niepełnosprawność, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 24 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 611)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000611

Wydano na podstawie: art. 61 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dotyczy: dotacje, kształcenie specjalne, podręczniki

Zmieniono 6 kwietnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001113

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71b ust. 7 pkt. 2

Dotyczy: ipe-t, kształcenie specjalne, niepełnosprawność, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 1 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna