Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001578

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz.1485)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001485

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 127 ust. 19 pkt 2

Dotyczy: ipe-t, kształcenie specjalne, niepełnosprawność, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 24 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001113

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 71b ust. 7 pkt. 2

Dotyczy: ipe-t, kształcenie specjalne, niepełnosprawność, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 1 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna