Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391328

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002027

Wydano na podstawie: art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, rehabilitacja

Zmieniono 21 grudnia 2018

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001076

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 11 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001635

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 127 ust. 19 pkt 1

Dotyczy: niepełnosprawność, rehabilitacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 12 września 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1023)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072451810

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001023

Wydano na podstawie: art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002234

Wydano na podstawie: art. 10 ust. 14 ustawy "Za życiem"

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, pomoc prawna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 10 stycznia 2017

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001860

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, pomoc prawna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opublikowano 10 stycznia 2017

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"(MP z 2016 r. poz. 1250)

monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1250/1

Wydano na podstawie: art. 12 ust. 1 ustawy "Za życiem"

Dotyczy: niepełnosprawność, pomoc materialna, program rządowy, rehabilitacja, rodzina, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniono 3 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. nr 17, poz. 162, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020170162

Wydano na podstawie: art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 938)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000938

Wydano na podstawie: art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2016 r. poz.956)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000956

Wydano na podstawie: art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 928)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000928

Wydano na podstawie: art. 22 ust. 12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: finanse publiczne, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja

Zmieniono 20 grudnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna