Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001076

Dotyczy: niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 11 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1023)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072451810

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001023

Wydano na podstawie: art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dotyczy: budżet, niepełnosprawność, prawo pracy, rehabilitacja, zakład pracy chronionej

Zmieniono 10 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna