Kod szkolenia:
315WR
Adresaci:
nauczyciele przedszkola i młodszych klas szkolnych, szkoły podstawowej, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlic, terapeuci.
Tematyka:
  • wprowadzenie w tematykę zabaw przeciwko agresji,
  • przykłady różnego rodzaju zabaw interakcyjnych pozwalających przezwyciężać złość i agresję u dzieci młodzieży,
  • wskazówki metodyczno-dydaktyczne.
Cel:
  • ukazanie możliwości wykorzystania interakcyjnych form do realizacji celów edukacyjnych, opanowania złości i agresji u dzieci,
  • poznanie ćwiczeń i zabaw dotyczących sytuacji z życia codziennego,
  • wzbogacanie warsztatu pracy przez nabycie nowych umiejętności,
  • pogłębianie wiedzy pedagogicznej.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting/Zoom
Liczba godzin:
do 5 / do 3
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.